Start Taxatie Instituut Zorgvastgoed

Taxatie Instituut Zorgvastgoed (TIZV) voorziet in de toenemende vraag naar professionele taxaties van zorgvastgoed zoals woonzorgcentra, gezondheidscentra en ziekenhuizen. TIZV taxeert voor beleggers en financiers, instellingen en corporaties, overheden en toezichthouders. Marktpartijen zien zorgvastgoed in toenemende mate als belangrijke beleggingsasset. De initiatiefnemers van het instituut signaleren de behoefte aan extra verdieping van de taxatierapporten. In aanvulling op de taxatiestandaard maakt TIZV een analyse van de zorgexploitatie teneinde een inschatting te maken van het debiteurenrisico. Het exploitatiegebonden karakter van zorgvastgoed wordt daarmee onderkend en krijgt op die manier een prominente plaats in het taxatierapport.

Taxatie Instituut Zorgvastgoed is een initiatief van Juffer Vastgoed en Adviesbureau Zorgvastgoed ABZV waar meerdere taxateurs aan verbonden zijn. TIZV heeft de ambitie om een maximale bijdrage te leveren aan het onafhankelijk waarderen van zorgvastgoed én deze ervaring, kennis en kunde in te zetten voor de sector. Onafhankelijkheid, transparantie en deskundigheid staan voorop. TIZV stelt daarom de hoogste eisen aan haar taxateurs waaronder een brede ervaring binnen dit specialistische marktsegment. Bovendien is het instituut niet verbonden aan een makelaarskantoor en daarom uniek in de markt.

Voor de huidige opdrachtgevers van ABZV verandert er door de exclusieve samenwerking met TIZV weinig, ABZV blijft uw aanspreekpunt. Het taxatierapport zal echter een nieuwe opzet en nog professionelere uitstraling hebben.