Taxaties

Wij kunnen als geen ander de waarde vaststellen van uw zorgvastgoed, met visie op het vastgoed, de exploitatie en de toekomstwaarde.

Waarde en waardecreatie. Daar draait het om bij ABZV.

ABZV is een zeer ervaren taxateur van zorgvastgoed. Wij bepalen de marktwaarde, markthuur, bedrijfswaarde, herbouwwaarde of WOZ-waarde van bestaand en nieuw te ontwikkelen vastgoed. Dit doen wij voor aan- en verkoopbeslissingen, verantwoording in de jaarrekening, financiering en verzekering.

Drie producten bieden wij aan:

  • volledige taxatie
  • hertaxatie
  • markttechnische update

Opdrachtgevers zijn:

  • zorgaanbieders
  • corporaties
  • beleggers
  • financiers
  • overheden
  • toezichthouders (zoals het College Sanering Zorginstellingen)

Aan de taxaties worden de hoogste eisen gesteld op het gebied van deskundigheid, onafhankelijkheid en transparantie. Onze taxaties worden uitgewerkt in overzichtelijke rapporten met een gedegen en leesbare onderbouwing van de waarde.

Onze taxateurs zijn Register-Taxateur, aangesloten bij de NRVT, NVM, VRT en RICS en werken conform de gedrags- en beroepsregels van deze organisaties. Om de kwaliteit van onze kennis te waarborgen volgen onze taxateurs permanente educatie-activiteiten.

Voor meer informatie over onze werkwijze of voor een vrijblijvende offerte, neem contact op met ABZV.