10 redenen om te beleggen in zorgvastgoed

De vastgoedsector anno 2023 kent heel wat uitdagingen. Hoge bouwkosten, duur geld, overheidsregulering, stikstof … er zijn tal van bedreigingen waardoor projecten vandaag de dag uitgesteld of afgesteld worden en waarom beleggers op hun handen blijven zitten.   

Waarom dan toch investeren in zorgvastgoed? ABZV heeft het voor u op een rijtje gezet:

  1. Het realiseren van geschikte huisvesting voor ouderen is een noodzaak om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. De oudere ‘scheefwoner’ beschikt namelijk over een woning waar jonge gezinnen dolgraag willen wonen die op hun beurt een starterswoning op de markt kunnen brengen.
  2. De huidige woningvoorraad is echter niet afgestemd op ouderen. Of je nu wilt of niet: voor de meeste mensen komt er vroeg of laat een verhuismoment naar een beschermde woonomgeving of een verpleeghuis. Misschien pas als je 90 jaar bent? Het aandeel 90-plussers in Nederland zal tot 2040 stijgen van 150.000 naar 320.000.
  3. Maar de meeste verzorgingshuizen hebben hun deuren gesloten en de intramurale zorg heeft haar (financiële) grenzen bereikt en zal niet verder uitbreiden. De vergoedingen voor de huisvesting (NHC) worden gekort. En dat met een wachtlijst van ruim 20.000 personen. De sector schreeuwt om nieuwe concepten, nieuwe exploitanten en nieuwe investeerders.
  4. En met een eigen bijdrage tot ruim € 2.600 per maand is het voor velen ook fiscaal onaantrekkelijk om gebruik te blijven maken van de reguliere intramurale zorg. Steeds meer ouderen zoeken naar een geschikte assistentie- of zorgwoning die de zorgsector zelf niet kan aanbieden.
  5. Extramurale ouderenzorg is om deze reden volop in ontwikkeling. Denk daarbij aan de vele particuliere woonzorginitiatieven. Deze zijn al lang niet meer voorbehouden aan de happy few; tal van concepten bieden verpleeghuiszorg aan in het goedkope en middeldure segment.
  6. Deze initiatieven zijn kansrijk maar kleinschalig, geschikt voor zo’n 20 tot 30 bewoners. Met een vraag naar 120.000 extra verpleeghuisplaatsen in 2040 nog maar een druppel op een gloeiende plaat.
  7. Ook de oudere verzorgingshuizen en serviceflats voldoen niet meer aan de huidige vraag en worstelen zelfs met leegstand. Maar de locaties zijn vaak goed en het vastgoed kan vaak eenvoudig geherstructureerd worden. Hetzelfde geldt voor de (re)organisatie van zorg en diensten. Veel exploitanten zijn hiertoe zelf niet in staat, een enorme kans voor partijen die know-how en financiële middelen kunnen inbrengen om zo in relatief korte tijd meerwaarde te creëren.
  8. Niet alleen de ouderenzorg, maar ook de ziekenhuiszorg loopt tegen haar grenzen aan en staat voor verdere specialisatie en concentratie wat vraagt om nieuwe huisvestingsvormen. De nadruk komt te liggen op goed bereikbare planbare zorg, preventie en behandeling van chronische zorg in de buurt. Ook hiervoor zijn nieuwe concepten, locaties en investeerders nodig.
  9. Veel beleggers maken in 2023 een pas op de plaats als gevolg van de hoge rente. Deze relatieve rust biedt kansen aan partijen met een lange termijnvisie. Naast direct rendement kent zorgvastgoed namelijk een uitstekend indirect rendement. Eén van de weinige zekerheden is de ontwikkeling van de demografie, de vraag naar wonen met zorg en naar (eerstelijns) zorgcentra in de wijken. De focus op alleen het aanvangsrendement is beperkt en eenzijdig.
  10. En last but no least: beleggen in (duurzaam) zorgvastgoed is bij uitstek maatschappelijk verantwoord ondernemen, een waarde die moeilijk in geld is uit te drukken.

Kortom: de urgentie om in zorgvastgoed te investeren is groot. Tegelijk is het kansrijk voor iedereen die actief is in de (van nature traditionele) vastgoedsector met een gegarandeerd rendement.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen op de markt van zorgvastgoed, de kansen en het actuele aanbod van zorgvastgoed? De mensen van ABZV staan voor u klaar om samen nieuwe projecten mogelijk te maken.